Mijn naam is Daniëlle van der Gouw (1982) en ik ben blij jullie hier te mogen ontvangen op mijn webpagina.

Als mens heb ik vele ervaringen doorleefd door verschillende bewustzijn -en gevoellagen  en heb ik veel mensen mogen ontmoeten. Dit heeft me mijn oorspronkelijke voelen en krachtig aanwezig ‘zijn’ weer doen herinneren. Het leven in Bewust Zijn, Gedragen Kracht, Zuiverheid en Verbinding is voor mij ontzettend rijk en de kern waar het om gaat, willen we terug keren  in ons oorspronkelijk vermogen, zowel  als individu en als collectief. Deze oorspronkelijke kracht, die in elk mens aanwezig is, mag zich nu echt gaan openen, zodat het menselijk bewustzijn terug beweegt naar haar oorsprong.

 

Als kind heb ik een normale maar ook bewogen jeugd gekend. Ik voelde precies en heel zuiver wat er speelde bij mezelf en in het gevoel bij andere mensen. Omdat ik moeilijk de aansluiting en begrip kon vinden bij mezelf en mensen om me heen voor wat ik zag, voelde en nodig had, heb ik mezelf en mijn vermogen dicht gezet. Als kind ben ik aangehaakt bij traumavelden en heb ik mezelf ontkracht. Nu is echter veel weer geopend en dankzij de kennis en ervaringen die ik de afgelopen jaren heb opgedaan, is dit ook krachtig uit te dragen. Ik voel dan ook dat het tijd is mijn wezen-rijke ervaringen en kennis te delen.

 

In mijn maatschappelijke leven hier heb ik verschillende rollen vervult. Ik heb 18 jaar gewerkt in de zorg als Radiodiagnostisch Laborant met specialisatie MRI. Daarnaast ook andere rollen vervult als projectleider menslievende zorg en beleid uitzetten als praktijkopleider op dezelfde afdeling. Ook heb ik 4 jaar lang mijn eigen praktijk gehad in alternatieve geneeswijzen waarin meditatie en bewustzijn, natuurlijke voedingstherapie, massage en het werken met etherische oliën voorop stonden.

Zelf ben ik graag in de natuur te vinden en uit ik me graag creatief. Ik maak energie zichtbaar door het maken van was tekeningen en schilderingen. Tussen alle bedrijvigheid door schrijf ik mijn ervaringen op. Ik vind het heerlijk en krijg energie van het samen in contact zijn en nieuwe dingen creëren. 

 

In deze beweging terug naar binnen gaat het mij om de waarheid die in elk moment aanwezig is in mensen. Om deze waarheid er te laten zijn, in welke situatie dan ook, is aanwezigheid en verantwoordelijkheid nodig van alle partijen. De motivatie om zuiver te voelen en waar te nemen wat er in jou aanwezig is en daarnaar te handelen in transparantie en kwetsbaarheid., zonder aan te haken bij wat het hoofd (de mind) ons allemaal wijs maakt, ontstane traumavelden en de maatschappelijke constructies die heersen. Dan pas openen zich de werkelijke krachtvelden en het potentieel in jou en geef je elkaar de mogelijkheid en de ruimte te om te openen. 

 

Ik weet uit ervaring dat ook ikzelf mag leven naar mijn diepste gevoelens en mijn potentieel. Mijn zuiverheid en talent om mee te kunnen voelen en kijken,  is een brug om mensen hun eigen oorspronkelijkheid/kern zich weer te laten herinneren en te voelen. Een brug zijn naar jouw innerlijke kracht (oorspronkelijke gevoel) en dit samen openen is voor mij een diepe motivatie. Dit doe ik vanuit een sterke liefde voor het leven, de mens en de natuur.

 

Het openen van jouw ware gevoelsvelden, jouw kracht in dit leven hier, is gekoppeld aan onze emotionele gevoelens. Deze taal wil weer geleefd worden en zo breng en creëer jij jouw ware natuur weer terug in jouw leven. Daarbij ontkom je niet aan het maken van keuzes voor jezelf die jouw bekrachtigen. Dit geeft vrijheid, vreugde en het gevoel ‘echt’ te leven in alle facetten.

Vanuit neutraliteit dienen we wel naar bepaalde levensvragen te kijken als:

  • Wie ben ik werkelijk? Ben ik mijn lichaam of ben ik meer dan dat?

  • Wat voor invloed heeft mijn brein op mijn aanwezigheid?

  • Moet ik mijn huidige manier van denken, voelen en handelen in stand houden, wil ik naar mijn oorspronkelijke gevoel?

  • In welke overtuigingen, constructies en dualiteit zit ik vast?

 

Dit ware voelen en herkennen van wie je bent en wie wij zijn, gebeurd vanuit een ‘0’ punt veld. Pure aanwezigheid in het ‘nu’, weg van alle constructies en gedachten uit de mind en onze huidige werkelijkheid. Pas dan kan er vrij waargenomen en gevoeld worden wat er werkelijk  aanwezig is in jezelf.  Dit waarnemen en bekrachtigen kan op alle thema’s die in beweging willen komen worden toegepast.  Tevens kan er op dezelfde manier gekeken worden naar grotere vraagstukken die spelen binnen bedrijven of op nog grotere schaal. Zuivere waarneming brengt velden in beweging.  Dit proces ondersteun ik graag voor mensen individueel en groepen. Ik werk vanuit een vrij en open veld, waarin mijn persoonlijkheid zoveel mogelijk op de achtergrond staat, maar waarin ikzelf betrokken, eerlijk, liefdevol, krachtig en verbindend aanwezig ben.

 

Ik draag hieraan ook bij door openlijk, kwetsbaar en transparant mijn ervaringen, kennis en gevoelswereld te delen. Dit uiteraard in een respectvolle uitwisseling.

Mijn visie is dat we een wereld kunnen creëren die gebaseerd is op waarheid en vrijheid. Een wereld van samen, vrij van (geloof)modellen en constructies waar iedereen zijn natuurlijke plek kan innemen, omdat daar gewoon de ruimte voor is. Een wereld van verbinding, plezier en onvoorwaardelijke liefde waar de natuur spreekt en samenwerkt met de mens. Een wereld waar iedereen mee telt.

 

Laten we ons hart open zetten en samen een nieuwe wereld laten ontstaan. En laten we beginnen bij die van onszelf.

Besef lieve mensen dat de kracht niet buiten ons ligt, maar dat alles in ons zelf aanwezig is. Alleen jijzelf bent de katalysator naar die verandering en samen brengen we delen met elkaar in beweging.

 

Graag ben ik die inspirator, coach en gewoon mens.

 

Een liefdevolle en krachtige groet,

Daniëlle

© 2019-2020 by Daniëlle van der Gouw - Kvk 76843998 - BTW-id NL003141413B43 -  Helder Bewust Zijn coach - Inspirator|Privacyverklaring

Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon