Geweldloze (r)evolutie

Vanochtend toen ik uit bed stapte, voelde ik mezelf redelijk zwaar. Ik had er geen zin in mijn dag op te starten. Hoewel er een brandend gevoel in mijn borstkast aanwezig was dat zich een weg naar buiten wilde banen, zou ik niet weten hoe ik daar handen en voeten aan moest geven. Ik deed mijn dagelijkse oefening om mijn dag te bekrachtigen en aanwezig te zijn in mezelf en stapte uit bed.


Mijn leven de afgelopen maanden is een redelijke rollercoaster geweest. Op 1 december 2019 zei ik mijn toenmalige werkgever gedag na 18 jaar trouwe dienst. Het paste me niet meer te functioneren binnen kaders, geen vrijheid en autonomie te beleven in het uivoeren van mijn functie. Daarnaast was ik uit mijn voegen gebarsten in mijn bewustzijn, ik zat op een totaal andere bandbreedte dan de meesten en dat kostte me enorm veel energie. Tijd voor een nieuwe balans en dus kwam ik in beweging.


Ik startte met het uitdragen van mezelf onder mijn bedrijfsnaam 'Daniëlle van der Gouw'. In alle ruimte en vrijheid kon ik mezelf hierin vinden en neerzetten. Ten diepste mezelf zijn, stromen op mijn gevoel, onderzoeken, ontdekken en Leven! Er ontstond een ware evolutie in mezelf, een wederopstanding van menselijk bewust-zijn dat uit de diepte omhoog kwam en nog steeds komt.


Daarin voel ik mezelf in mijn hart verbonden met mensen, de natuur, de aarde, de kosmos en al het leven. Ik voel waardigheid (gelijkwaardigheid) tussen alle wezens, eerbied naar de aarde en elkaar. In mijn wereld is er geen (geld)schuld, maar een eerlijke en waardige uitwisseling tussen elkaar. Je brengt elkaar niet in de problemen en houd al zeker die systemen niet in stand. Je zoekt en opent met elkaar steeds de beste mogelijkheden gebaseerd op gevoel+innerlijk weten en uitwisseling daarvan. Er is vrijheid voor elk mens, iedereen is autonoom en vrij bij geboorte. We leren op scholen om verbinding te maken met jezelf en de natuur, we leren over bewustzijn, wat je als kind/mens hier bij draagt, welke talenen je hebt etc. We leven in een analoge wereld en we bepalen zelf waar onze aandacht naartoe gaat. We bepalen zelf wat we voelen en hoe we daar mee omgaan vanuit innerlijk gedragen kracht.


En dan kom ik nu toch uit op de werkelijkheid waarin we nu allemaal zitten. Die zo haaks staat op wat ik van binnen voel hoe het is om 'mens te zijn'. Elke week kijk ik met stijgende verbazing naar het nieuws. Naar de maatregelen die genomen worden tegen de corona crisis, maar ook zeker alle wetten die achter de crisis door opeens worden doorgevoerd en regelrecht een bedreiging zijn voor onze democratie en vrijheid als burgers en samenleving. Ik maak me degelijk zorgen om de vrije rechtspraak in Nederland en de economie die wederom op instorten staat.


Naar mijn gevoel en weten wordt er niet gestreefd naar een echte, constructieve menswaardige samenleving. Ik voel me eerder een slaaf van dit systeem en als ik niet gehoorzaam dan ben ik strafbaar of ik hoor er niet bij. Er wordt niet geluisterd en onder het mom van veiligheid wordt er macht uitgeoefend. Er is mij geleerd mijn grenzen aan te geven als mensen daar overheen gaan. Nou, dan is dit toch wel het moment voor mezelf. Het besef drong vanochtend langzaam tot me door dat het klaar is. Er is te lang en stelselmatig over mijn grenzen heen gegaan als mens door de overheid. En ik zag het niet... Want ik ben opgegroeid in dit systeem, het is allemaal 'normaal'. Zo noemen we dat, normaal. Nou, ik zal je zeggen: 'ik vind het abnormaal'.


Ik sta nu voor mezelf op en draag uit waar ik voor sta. In verbinding, in kracht, respect en compassie voor mijn medemens. Ik ga geen oorlog voeren en ben ervan overtuigd dat als we elkaar werkelijk gaan ontmoeten als mensen dat er een gezamenlijk gevoel / gemeenschappelijke deler is. Hoe ik dat ga doen dat wordt me vanzelf duidelijk, het besluit is gemaakt. Ik ga mijn hoofd niet langer in het zand steken of mijn ziel aan de duivel verkopen. Ik heb niets meer te verliezen, want mijn rechten zijn toch al verkocht. Daarnaast ben ik niet bang voor de dood, faillissement, verlies of wat dan ook. Want wat ik uitdraag is veel groter dan mij alleen en dat is iets van samen.


Ik weet dat we het tij gaan keren vroeg of laat.


Dat brandende gevoel is nu wel verdwenen en heeft plaats gemaakt voor inspiratie. In mij heerst een stille (r)evolutie die naar buiten beweegt.


Tot de volgende keer.

203 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven

Vrij Verbindend Oorspronkelijk Bewustzijn

Een hele tijd geleden alweer dat ik een blog heb geschreven en vandaag 1 maart 2021 voelt als een nieuw begin met nieuwe energie. Die wil ik graag even de wereld inzetten. De afgelopen periode heb ik

Wezenlijk en kosmisch contact vs. persoonlijkheid.

Een hele tijd broeit dit onderwerp al in mijzelf. Ik wil erover schrijven en delen en er komt steeds een stukje informatie bij. Graag wil ik mijn ervaringen belichten in het contact met mensen en ande

HelderZijn_logo-01[21472].png